01 August 2009 ~ 0 Comments

Půjčky

Každý z nás se někdy dostane do situace, kdy z různých důvodů potřebuje finanční prostředky, kterými ale nedisponuje. Tomu, kdo potřebuje finance navíc, můžou pomoci bankové instituce prostřednictvím svých produktů – půjček a úvěrů. Ono termíny půjčka a úvěr jsou v podstatě rovnocenný, a samotný banky by termín půjčka vlastně ani používat neměli. Obecně totiž půjčka znamená peníze, které si půjčíte od jiného člověka popřípadě „nebankové“ firmy, a úvěr znamená právě to, co si půjčujete z banky. Člověk si z řady lidí půjčí hlavně od blízkých, známých, nebo má nějaký kontakt na člověka, který je ochoten finančně pomoct (obvykle s jistým úmyslem či úmysly). No a z těch „nebankovek“ (i některých bank – tady jde obvykle o spotřebitelský úvěr) mávajících na nás penězi vystupují ty, které Vám nabídnou tzv. rychlou, či bezúčelnou půjčku. Takhle si zabezpečíte bez nutnosti papírování kvůli důkazu o účelu použití peněz a dokladovaní majetku, zpravidla taky bez nutnosti dokladovat Vaši způsobilost krýt tyto peníze vašimi příjmy, za krátkou dobu docela vysokou sumu. Druhou stranou mince je ale vysoké úročení.


Když si tedy jdete půjčit nějakou sumu a není to od banky, ale jiné osoby, případně nějaké společnosti (společnosti, které mají půjčky v specializaci, mají již věci připraveny’, je namístě vhodné zařídit sepsání písemné smlouvy. Zákon nic takové nepřikazuje, no jistota je jistota, tak delikátní věc je třeba zajistit; jak jinak byste chtěli v případě problémů dokázat, že proběhla tato půjčka, a to za takých a takých podmínek? Sepíšete tedy všechny relevantní náležitosti jako je výška půjčky, způsob jejího splácení, výška případných úroků atd., co dává půjčce solidný bezpečnostní základ. Abyste si ale zajistili pořádné krytí, je třeba myslet i na další kroky. Třeba je dosti nutné dohodnout, do jaké doby můžete teoreticky se splátkou meškat. Věřitel může dokonce brát jakékoliv omeškání jako kardinální přestupek a požadovat okamžité splacení celé výše ještě nesplacené sumy dluhu, nebo si vyžadovat za nedodržení plateb smluvní pokutu.

Co se týče bank, prakticky každá, v které máte běžný účet, Vám za jistých podmínek dovoluje jeho přečerpání, čili “do mínusu” (odborněji kontokorentní úvěr) – vlastně možnost krátkodobější půjčky nižší sumy bez nutnosti zdlouhavého vybavování její náležitostí. V případě, že je třeba peněz více, banka Vám nabídne některou z možností spotřebních úvěrů. Všechny banky mají obvykle v nabídce více forem tohoto úvěru, zpravidla s nutností či bez nutnosti udat účel, s různou splatností a samozřejmě variabilním úročením.

Co ale v případě, že to nestačí? Hlavním úvěrovým produktem bank určeným pro veřejnost je hypoteční úvěr, zkrátka forma půjčky peněz Vám jako zákazníkovi s tím, že se zaručíte nějakou nemovitostí, a tyto peníze použijete na přesně stanovený účel. Velmi častým případem je, že se ručí právě nemovitostí, kterou si kupujete, takže když nebudete schopen/na platit, stane se Vaše bydlení majetkem dané banky. Jedná se o vyšší sumu, kterou zřejmě jen těžko splatíte za pár let, proto je splátkový kalendář (větší/menší možnost dohody) adekvátně přizpůsoben Vašim možnostem.

Jedná se tedy o půjčování seriózní sumy peněz, proto si banka vyžaduje důkladné ověření Vaši způsobilosti úvěr platit, což potrvá několik dní. Samozřejmostí bude potvrzující převod nemovitosti do Vašich rukou a potvrzení o Vašich příjmech. Cena nemovitosti je další důležitou položkou, a její ohodnocení není tak snadné; Váš odhad tedy zcela jistě neprojde, bude ho třeba zařídit odborníkem, a to zajistíte buď vy nebo samotní banka (zpravidla za poplatek). Po úspěšném ukončení těchto procedur se konečně dočkáte potřebného finančního obnosu.

Leave a Reply